Đừng nhìn anh, anh sợ

Đừng nhìn anh, anh ngại
Đừng nhìn anh, anh sợ

Đã bao giờ bạn nghĩ đến chiếc đồng hồ độc đáo như thế này chưa? Hãy khám phá bí mật đằng sau chiếc kim đồng hồ quay.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *